18. januára 2015

Nádej

Som slobodná v Ježišovi. 
Môžem tancovať, spievať, som zachránená. Môžem sa smiať, mám v ňom radosť. Postupne, pomaly, budem nová, čistá. Jeho láska ma vykúpi z moci diabla. 
Bude ma niesť cez každú prekážku a dá mi novú nádej každý deň.
Ja som Jeho a On je môj.
<331. októbra 2014

DOKONALÁ LÁSKA

V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 
1 Ján 4:18
Strach. Prilepí sa na nás v strede našich víťazstiev a prevráti náš život naopak. Prenesie nás z vrchu do hlbokej doliny. A my sa dosť často nechávame ovládať týmto klamstvom. Presviedčame svoje srdce, že je zlé ukázať to, kým skutočne sme. Žijeme v strachu, že ostatní uvidia, akí sme zraniteľní.
Každý deň máme dôvod báť sa, ale naša viera v Ježiša žiari tak jasne, že všetky veci v našom živote sa stratia v Jeho nekonečnej milosti a láske.
V strede našich trápení nás Boh stále utešuje a dáva nám novú nádej. Aj keď opäť spadneme do doliny tieňa, On je s nami. 
Nikto nás nedokáže milovať tak veľmi, ako náš Stvoriteľ. Jeho dokonalá láska je to jediné, čo nás dokáže dostať naspäť na vrch. 
Nemáme sa čoho báť, keď je Kristus naša sila a nádej.

13. októbra 2014

AUTUMN JOY


 Zem pokrytá listami rôznych farieb a druhov, vzduch plný vône lístia.

 

Tak ako sa stromy musia vzdať svojho lístia, aj my sa musíme niečoho vzdať.
Niečoho, čo nám nedovolí prísť bližšie k Nemu, spoznať Ho. Spomienky, strach, priateľstvá.
Ale čaká nás niečo lepšie. Niečo oveľa lepšie v porovnaní s tým, čo máme teraz.
Tak sa neboj, vzdaj sa tých vecí, ži v nádeji!
Odovzdaj ich Bohu a On ti dá to najlepšie, čo má pre teba nachystané.
Príď pred Najvyššieho a budeš žiť v radosti a slobode z Jeho lásky!
Každý deň s radosťou sa Mu vzdávam, Jemu dávam svoj život, lebo On je pravá Radosť!8. septembra 2014

ŠIMONKA


Ty mi dáš poznať cestu života.. Žalm 16, 11


Na skalu postavil moje nohy a upevnil mi kroky. Žalm 40, 3

Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba. Izaiáš 54, 10

Ako ďaleko je východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše pristúpenia. Žalm 103, 12

Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorená nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Rímskym 8, 38-39