19. augusta 2014

-- take some time to rest in His presence --Vôňa lesa, čerstvý vzduch, pokoj. Áno, a ešte ranné slnko a fotoaparát v ruke. :)

..daj mi hneď zrána počuť svoju milosť..
 ..daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba.. Žalm 143, 8
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, Ja vám dám odpočinok. Matúš 11,28

   

4. augusta 2014

KRÁĽ

Môj Kráľ je silný. 
Je úprimný. On je vytrvalý. Je nesmrteľný. Je Záchranca hriešnikov. Je jediný, kto dáva silu slabým. Uzdravuje chorých, očisťuje malomocných. On odpúšťa hriešnikom. Chráni slabých a bezbranných. Odmeňuje usilovných. 
On je Kráľ vedomostí, je prameň múdrosti. On je najkrajšia myšlienka v literatúre. On je bránou k vyslobodeniu. Je cestou mieru, spravodlivosti a svätosť. On je mocným Pánom. 
Je Kráľ kráľov a Pán pánov. 
Jeho sľub je istý. Jeho svetlo najsilnejšie. Jeho dobrota je neobmedzená. Jeho láska sa nikdy nezmení. Jeho milosť je úžasná. Vládne spravodlivo. 
Je neporaziteľný. Farizeji Ho nemohli zastaviť, Herodes Ho nedokázal zabiť a smrť Ho nevedela prevládnuť. 
Nebesá nedokážu vyjadriť Jeho majestátnosť a my nemôžeme opísať Jeho lásku. Nemôžeme bez Neho žiť. 
On je Boží syn. 
Je milosrdný a dobrý. Po nebesá siaha Jeho milosť a až po oblaky Jeho vernosť. Jeho súdy sú ako oceán, On je naším útočiskom, skalou, Vysloboditeľom. 
Toto je tvoj Kráľ. Toto je môj Kráľ.