18. januára 2015

Nádej

Som slobodná v Ježišovi. 
Môžem tancovať, spievať, som zachránená. Môžem sa smiať, mám v ňom radosť. Postupne, pomaly, budem nová, čistá. Jeho láska ma vykúpi z moci diabla. 
Bude ma niesť cez každú prekážku a dá mi novú nádej každý deň.
Ja som Jeho a On je môj.
<3